Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Kde byla planina Sineár?


„I stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam.“ (1.Moj. 11:2)

Všechna výše uvedená místa se měla nacházet na pláni v oblasti Sinear. Je možné tuto oblast identifikovat i dnes, o 4000 let později?

V jihovýchodním Turecku, severně od Syrských hranic (severní Mezopotámie) se nachází pláň. V této oblasti se nacházejí výše uvedená místa a uprostřed této pláně je místo nazvané Çinar (což odpovídá jménu Sinear).

V místním jazyce lze dodnes najít pozůstatky jména „Sineár“

Je zajímavé si povšimnout toho, že Çinar je stále jménem jednoho města, oblasti, hory a dalších současných různorodých pojmenování. Existují také zmínky o tom, že Sinear se nachází v severní části Mezopotámie. Jedna ze zmínek umísťuje oblast nazvanou „Sinjar“ do stejné oblasti jako Sinear a dodává, že tato „Sinjar“ je úrodnou oblastí. Tato dnešní pláň je rozlehlá a úrodná oblast s rudozemí.

Tato dnešní pláň je rozlehlá a úrodná oblast s rudozemí.

Další důležité zmínky o Uru se nacházejí na tabulkách z Ebla. V sedmdesátých letech dvacátého století byla v Tell Mardikh (Ebla), v oblasti, kde se nyní nachází severovýchodní Sýrie, nalezena knihovna obsahující 17 000 tabulek s klínopisem z období kolem roku 2500 př. n. l. V této knihovně byla nalezena zmínka o městě nazvaném „Ur v okrese Háran“.

„Zdá se, že Hurrianové měli zvyk pojmenovávat místa původním jménem postavy jako Náchor, Serúg nebo Terach (Táre). Je pozoruhodné, že se všechny tyto geografické názvy nacházejí v okrsku Cháran…“

Historik Josefus Flavius také naznačoval, kde ležela země Kaldejská (Židovské starožitnosti, kniha 1, 7kap. 2):
„…země nad Babylonem, zvaná země kaldejská…se svým lidem přemístěným z„této země do země zvané Kanán…“,

To je popis, který podle Josefa Flavia odpovídá městu Urfa a vylučuje umístění v současném jižním Iráku (Babylonu).

Kniha „The Jubilee Book“ obsahuje některé legendy až 2000 let staré a podává komentáře, které vrhají světlo na cestu z Uru do země Kanán. Tato kniha hovoří o cestě do Kanánu přes Libanon, což také podporuje domněnku, že se jednalo o cestu ze severu na jih (z dnešní Urfy) a ne z města Ur v jižním Iráku. O Nimrodovi je řečeno, že své království vybudoval v „zemi Sinearu“ (1.Moj. 10:10).

Mezopotámie je definována jako oblast mezi řekami Eufrat a Tigris. Pláň Sinear, o které v tomto textu hovoříme, se nachází mezi těmito dvěma řekami. Tyto dvě řeky se také nacházejí v blízkosti okraje této pláně.

Pod starověkým hradem je „Abrahamova jeskyně“ a mešita. Na vrcholu ruin jsou vidět oba Nimrodovy sloupy.


Další články

Tradiční a všeobecné informace
Která místa známe s určitostí?
Mohlo by město ŞAN-LI URFA odpovídat URU?
Kde byla planina Sineár?
Co znamená slovo KALDEJSKÝ?
Kdo byli Kaldejci?
Náboženství v této oblasti
Další fakta
Háran, Abrahámovo město
Shrnutí


Více informací

Pokud máte zájem zhlédnout další důkazní materiály a vidět obrázky které prezentujeme na webu ve větším rozlišení, tak máte možnost zakoupit si v našem e-shopu naše biblické noviny v tištěné podobě (20,- Kč + poštovné).Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.