Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Co znamená slovo KALDEJSKÝ?


Původ jména „Kaldejec“ se ztrácí v nejasnostech. Biblické texty zmiňují Kaldejce v různých oddílech, např. Štěpán je zmiňuje ve své obhajobě, která začíná příběhem Abrama (Sk. 7:1-53). Útok Kaldejských na Joba je zaznamenán v knize Job 1:17. Další zmínky nacházíme v knize Daniel v příběhu o Nabuchodonozorovi, babylonském králi, který obléhal Jeruzalém. Po dobytí Jeruzaléma vybral Nabuchodonozor několik Židů, mezi nimiž byl i muž, který se stal prorokem Danielem, aby byli vyučeni písemnictví a jazyku Kaldejců (Dan. 1:1-7).

Avšak kaldejský jazyk a kultura, které jsou v knize Daniel zmiňovány, je přibližně z doby 600 př. Kr., což je asi 1300 let po Abramově odchodu, takže tyto zmínky nám nemohou vůbec pomoci, pokud jde o souvislost těchto textů s Urem Kaldejským. Může být pravdivé vysvětlení jména kaldejského Uru spojováno s náboženstvím, které bylo v této oblasti, v níž se nachází město Ur (dnešní Urfa), nalezeno? Původní obyvatelé této oblasti, která odpovídá jihovýchodnímu Turecku, se nazývali Hurrianové a Urartuanové. Nápisy nám ukazují, že měli nejméně 79 různých bohů a tento soubor bohů se nazýval „Khaldis“. Na části nápisu z Argistis stojí:

„Toto je kořist měst, které jsem v jediném roce získal pro lid Khaldis… Khaldis, dárce Khaldisů, svrchovaní dárci, děti Khaldis, mocného…“

Poblíž jezera Van, v Topprakkale, nacházející se v moderním Turecku, můžeme nalézt pozůstatky chrámu boha Khaldis.

Patka sloupu, kde je zmínka o uctívání boha Khaldis. Ankara – Turecko – muzeum Anatolianových civilizací.

Tito lidé žili v oblasti, kde leží dnešní Urfa. Je také možné, že zde existovalo několik měst, která se nazývala Ur, a proto bylo nezbytné určit, o který Ur se jednalo. Bylo by velmi výhodné použít jako specifikaci náboženství: Khaldis Ur, a nebo jako nyní, o několik tisíc let později, říkáme Ur Kaldejský.

V textu je zmíněn nápis z Argistis. Na této mapě z roku 1860 a z r. 1805 (G.A.Oliver) je při jezeře Van (See Van) zaznačeno místo „Argish“ nebo „Ardisch“, na němž bylo vyznáváno náboženství „Khaldis“.

Seznam:
Některé mapy zobrazující město, řeku a pláň označovanou jako Sinjar (Sinear) nalézající se jihovýchodně na stejné rovině jako Cháran.

„Sinjac“1784Antonio Zatta
„Sinjar“1804Lewis
„Sinyar“1808C. S. Smith
„Sinjar“ (město)1814Thomson
„Sinjar R.“ (řeka)1814Thomson
„Sinjar“1816Lapie
„Sinjar“1820Thomas Kelly
„Sindjar“ (město)1822Brué
„Sindjar“ (řeka)1822Brué
„Sinjar“1824A. Finley
„Sinjar“1829A. Macpehrson
„Sinjar“1829Hall
„Sinjar“1830M. Bull Holles
„Sinjar“ (město)1845G. F. Cruchley
„R. Sinjar“ (řeka)1845G. F. Cruchley
„Poušť Sinjar“1845G. F. Cruchley (pláň Sineár)
„Sinjar“1855C. B. Colton
„Sinjar“1860Grassl, Joseph Meyer – (město, řeka, pláň)
„Sinjar“ (pláň, řeka)“1862Garnier F.A.
„Sindschar“1863F. v. Stülpnagel
„Sindjar“1869Justus Perhes
„Sinjar“1870A. Fullerton
„Sinjar“1947H. Teesdale

Mapa z roku 1794 od J. Baptisty, kde je Sinjar jako město, řeka i hora vyznačena kousek od současného Turecka.


Další články

Tradiční a všeobecné informace
Která místa známe s určitostí?
Mohlo by město ŞAN-LI URFA odpovídat URU?
Kde byla planina Sineár?
Co znamená slovo KALDEJSKÝ?
Kdo byli Kaldejci?
Náboženství v této oblasti
Další fakta
Háran, Abrahámovo město
Shrnutí


Více informací

Pokud máte zájem zhlédnout další důkazní materiály a vidět obrázky které prezentujeme na webu ve větším rozlišení, tak máte možnost zakoupit si v našem e-shopu naše biblické noviny v tištěné podobě (20,- Kč + poštovné).Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.