Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Kniha Tajné dějiny jezuitů II.


Vážení návštěvníci,
když byla v roce 1999 představena kniha Tajné dějiny jezuitů a poskytnuta do prodeje široké veřejnosti, nepočítalo se s pokračováním tohoto díla. Toto první dílo byl obohaceno mimo jiné i spisem „Některé zákupisní vlivy v ČR od revoluce 1989“. Zdálo by se, že tento druh informací jaksi nezapadá do názvu knihy. Ovšem vnímavým a trpělivým čtenářům, se nakonec otevřelo celé spektrum zákulisního boje mnoha různých skupin, do nichž žel spadájí i politická rozhodnutí našich veřejných činitelů a doplňují tak celkový pohled a lepší pochopení celého zhoubného procesu v naší společnosti. První i druhé vydání TDJ (Tajné dějiny jezuitů) vznikalo z popudu předních českých odborníků, vědců i statistiků dlouhých 15 let. Mnohdy se tato kniha neprávem označuje za vykonstruovanou knihu nesmyslů a neexistujících konspiračních teorií. Mohu však bez zardění prohlásit, že toto není pravdou, neboť lidé zapojení do této práce jsou lidé s akademickými, či vědními tituly a jejich úmyslem nebylo domýšlet teorie, ale zabývat se a analyzovat FAKTA, která se následně sestavila do symetrického a logického celku. Tento výsledný průběh popsaných událostí se zapsal z algoritmické hodnoty do písemné, aby každý čtenář jasně a srozumitelně pochopil průběh těchto nashromážděných informací. Vznikla proto kniha TDJ I. a TDJ II., kde je písemnou formou zachyceno a odhaleno hlavní dění zákulisních činitelů od historie až po současnost. Kdo si v roce 1999 přečetl TDJ I. musí mi dát za pravdu, protože mnoho tehdy napsaných prognóz z tohoto prvního vydání se o mnoho let později vyplnilo, čímž jen potvrdilo, že hodnota této analýzy je více než nadčasová. Po 12 namáhavých letech od prvního vydání se tak dostává touto digitální formou k čtenářům druhé revidované a aktualizované vydání TDJ II. První vydání bylo vydáno tiskem v jednom svazku o 752 stranách, které se, než bylo stáhnuto cenzory z prodeje, dostalo k široké veřejnosti. Jedno vydání obd ržel i prezident Klaus a někteří další čelní politici ČR. Druhé vydání je zhruba 30× objemnější na data, a proto nemůže být vydáno knižně. Byl jsem proto autory knihy osloven, zda bych nedal na tomto webu podprostor, pro zveřejnění této knihy. Jelikož jsem se snažil svoji práci stavět také na holých faktech a skutečností, byla mi jejich prosba blízká a chápal jsem ji. I když se vším nemusím souhlasit, co je v této knize napsáno, přesto to vidím jako užitečné, aby se zveřejnila.

Existuje pouze jediné knižní vydání v 9 svazcích u jednoho čelního politika ČR, který o tuto knihu stál v tištěné formě. Objemnost tohoto vydání je veliká proto, že druhé TDJ obsahuje ke každé informaci odkaz ke zdroji, odkud je tato infomrace čerpána. Např. kde tento článek vyšel, nebo kde a kdy a jaká TV tuto informaci odvysílala, překlady zahraničních novin, článků, rozhlasového vysílání, překlady výslechů např. od mezin. tribunálu v Haagu atd. Tento trend byl přijat poté, co mnozí lidé tuto knihu bagatelizovali, nebo dokonce zesměšňovali. Pokud se tomu tak bude dít i nyní, aniž by si to uvědomovali, ale svoji kritiku přenášejí vlastně na ofic. masmédia, protože kniha je de facto souhrnem faktů, infomací a zpáv z veřejného života kolem nás. Proto by měli příště své názory v prvé řadě předkládat např. radě pro TV a rozhlasové vysílání v ČR, že odvysílala to či ono. Jistě proto nyní chápete, že taková forma vydání knihy není z fin. hlediska možná.

Kniha bude uvolňována postupně po svazcích jak jdou chronologicky za sebou. Jelikož největší databáze obsahuje odkazy a zdroje k těmto infomacím, budu nejzávažnější z nich uveřejňovat na těchto www stránkách přímo. Pokud bude mít někdo z čtenářů zájem o konkrétní informaci o zdroji, či plné znění, nebo originální text bez překladu, bude mu zaslán digitálné.

Doufám, že tuto knihu přečte hlavně mnoho politiků a dalších lidí, kteří řídí naše pozemské osudy, aby si uvědomili závažnost a odpovědnost za svá rozhodnutí do budoucna. Ty čtenáře, kteří mají dlouhodobě nemoc zvanou skepticismus a kritiku za každých okolností bez zvážení faktů a důkazů, prosím, aby svým dalším jednáním nepoškozovali toto mnohaleté náročné dílo těchto lidí, kteří věnovali mnoho mravenčí práce na sestavování, analýzám, výpočtům, seskupování a třídění dat a údajů, překladům a získávání citlivých materiálů z ministerstev, mezinárodních tribunálů a jiným pracovním metodám potřebných pro výsledek, který nyní dostáváte zadarmo k přečtení.

Pokračovat …


Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.