Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky | Bibilická numerologie a spojistosti
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
 

× !!! UPOZORNĚNÍ !!!

Chci tímto upozornit návštěvníky těchto archeologických www stránek na skutečnost, kdy se již po určitý čas objevují na českých internetových stránkách různé příspěvky na téma archeologických nálezů, kopírujících nálezy na těchto www stránkách, jejich nedovolenému zveřejňování a šíření textových a obrazových materiálů, které jsem vydal. Dovolte mi, abych uvedl tyto věci na pravou míru a napravil tím různé dohady a nedorozumnění se kterými se v poslední době setkávám.

Archeologické nálezy, tak jak jsou prezentovány na těchto stránkách, jsem založil již v roce 2005, kdy jsem začal vydávat různou literaturu na toto téma. Od roku 2006 jsem začal provozovat i tento web, který byl prvního svého druhu v ČR a potažmo i v Evropě. Sám jsem inkriminovaná místa navštívil a provedl bádání v mezích mojich možností, tak abych ověřil věrohodnost nálezů R. Wyatta a jiných. Tyto údaje jsem později začal uveřejňovat na tomto webu a v tištěných i video publikacích. Těchto údajů se ovšem neprávem zmocnili jiní lidé a umístili je na své weby bez toho, aniž bych jim udělil jakákoliv povolení k této činnosti. Nepovolil jsem ani zásah do již zjištěných informací, které jsem osobně prověřil a zveřejnil. Nyní je s těmito údaji proti mé vúli manipulováno a upravovaného a dále šířeno, jako jejich „zásluha“ na nových informacích tohoto druhu, a to asi aby buď zviditelnili sami sebe, nebo zatraktivnili svou církev, nebo náboženské hnutí, ke které se hlásí ta či ona webová stránka. (Již jsem psal, že já k žádné církevní denominaci nepatřím a nelíbí se mi, že je tudíž zneužito pro některá církevní hnutí k jakýmkoliv účelům a úmyslům…) Platí proto jednoduché pravidlo, že pokud jsou tyto objevy spojeny a vykládány spolu s dalšími náboženskými názory jakéhokoliv druhu, je to nepřípustné a není to můj názor, protože sám se přidržuji pravidla „církevní neutrality“. Opět je varovné to, že se těchto věcí zmocnili právě ti, kteří by měli dbát křesťanských zásad nekrást a nelhát – čímž porušují Boží přikázání! Tímto proto prohlašuji, že pokud někdo zveřejňuje tyto archeologické informace z mého webu, jakožto prvního v ČR, který tyto nálezy zveřejnil a osobně také prověřil, dopouští se krádeže a manipulace s těmito údaji. Pokud tak učiním, budu Vás informovat o „spřáteleném“ webu, kterému tyto infromace povolím zveřejňovat spolu se mnou.

Vemte prosím vážení návštěvníci tuto informaci na vědomí a je smutné, že Vás musím takto na toto upozorňovat. Činím tak však na Vaší ochranu.

M. Latka


zavřít

Přechod přes Rudé moře
Video - Přechod přes Rudé moře


PŘES MOŘE SUCHOU NOHOU: Kudy vyvedl Mojžíš Židy z Egypta?

Článek převzat z časopisu Enigma (září/2009) s laskavým svolením redakce.

http://enigma.rf-hobby.cz


Seminář Apoštolské církve

Ostrava 2005 – britský vědec Bill Bailey, zdroj: www.kvs.websnadno.cz.Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.