Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Pozůstatky světové potopy na Slovensku


Akumulácie riečnych štrkov a ílov v okolí Žiliny a Považskej Bystrice

Väčšia akumulácia riečnych sedimentov je hneď oproti hradu Strečno, na pravej strane Váhu. Nad Skalou, kde je i reštaurácia Panoráma, je odkrytý geologický profil pri sklade náradia a krmovín. Súkromný podnikateľ tu buduje oporný múr. V celej dĺžke odkrytého svahu je vidieť masívne akumulácie riečnych štrkov. Vyššie, nad týmto svahovým zárezom, vedľa rozhľadne a rezervára vody sú na kope nazbierané riečne kamene i balvany z lúky, aby neprekážali pri kosení trávy.

Z reštaurácie Panoráma je pekný výhľad na hrad Strečno. Verím, že si návštevníci tejto lokality, ktorá sa nachádza v Nezbudskej Lúčke, nezabudnú pozrieť i riečne sedimenty, ktoré tam naplavil Váh za Potopy sveta.

V Nezbudskej Lúčke je i jazierko. Ostalo po ťažbe kvalitného, prírodného asfaltu. Ložisko asfaltu bolo vytvorené na tektonickom zlome. Ostrá, prehriata para, ktorá vystupovala z hlbín zemskej kôry pred Potopou sveta, reexportovala tento materiál na povrch. Viď. І. Moj. 2:6.

Za Potopy vyplavila, naniesla rieka Rajčianka zahlinené štrky na pravú i ľavú stranu. Na pravej strane je postavené sídlisko na Hlinách a na ľavej je postavené sídlisko Hájik.

Na sídlisku Hájik prebiehajú výkopové práce. Odkrytý je geologický profil nánosov až po nový kostol, ktorý je hore na sídlisku. Štrkové akumulácie na Hájiku siahajú do hĺbky 7 až 10 metrov.

Zahlinené štrky možno vidieť i vo výkopoch, ktoré sú teraz robené aj oproti úradu samosprávneho kraja.

V okolí Považskej Bystrice sú masívnejšie akumulácie štrkov a hlín viditeľné na sídlisku Rozkvet. V priebehu Potopy ich naplavila rieka Domanižanka. Možno ich nájsť v celom profile tohto sídliska až po starý kostolík, ktorý je hore pri futbalovom ihrisku.

Po pravej i ľavej strane diaľnice D1 sú zreteľné stopy riečnych nánosov, ktoré naplavil Váh, keď pretekal smerom od Považskej Bystrice na Sverepec, Belušu.

Po pravej strane sú stopy v záhradkárskej osade Krekáčov Laz a po ľavej začínajú vedľa Židovského cintorína. V posledných výkopoch pre piliere D1, hore pod diaľničným telesom, je rozsiahle množstvo riečnych kameňov. Menšie riečne kamene možno nájsť aj na poli, ktoré je pod mostom. Ide ponad diaľnicu od lazov. Rozvodnený Váh sa v Považskej Bystrici delil na vetvu púchovskú a sverepeckú. Geologické fakty svedčia, že podobne sa správal i Dunaj v Maďarsku. V priebehu Potopy dunajské vody postupovali údolím Ráby a prelievali sa do toku Dráby. Viď. Československá vlastiveda. Prvý diel. Autor akademik Jozef Macek. Vydalo vyd. Orbis Praha 1968. str. 417. K podobným javom dochádzalo i na iných miestach. Napr. rozvodnený potok Mlynica i Čierny Dunajec sa na istý čas prelievali do povodia Váhu. Viď. tá istá publikácia str. 418.

V zátočine obce Sverepec sú usadené predovšetkým piesčité íly. Riečne štrky sú zriedkavejšie. Nachádzajú sa v hlbších horizontoch. Dajú sa nájsť vo výkopoch, ktoré sú pripravené pre výstavbu rodinných domov a hospodárskych budov. Geologická situácia vo Sverepci je veľmi podobná tej, ktorá je v zátočine medzi Likavkou a Martinčekom. Budovatelia D1 budú mať s tým nemalé problémy.


FotografieMapy


Další články

Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Liptov za potopy
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Potopa Oravy
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Zvolenská kotlina
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Hornádska a Popradská kotlina
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Považská Bystrica
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Štrbské pleso a Važec
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Vrútky
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Zuberec
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Dodatok stvorenie predpotopnej pevniny
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Dodatok
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Orava
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Kováčová
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Bánská Bystrica - Báňoš
Vláda potvrzuje: Toto je Noemova Archa
Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 m nad mořem
Nález Noemovy archy čínskými vědci


Více informací

Pokud máte zájem zhlédnout další důkazní materiály a vidět obrázky které prezentujeme na webu ve větším rozlišení, tak máte možnost zakoupit si v našem e-shopu naše biblické noviny v tištěné podobě (20,- Kč + poštovné).Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.