Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Pozůstatky světové potopy na Slovensku


Potopa Oravy

Región Oravy sa vyznačuje vysokou pôrodnosťou, nízkou rozvodovosťou. Ľudia pracujú zodpovedne, svedomito a s vysokým, pracovným nasadením. Uvedené, kladné vlastosti ľudí z Oravy pramenia nepochybne vo veľkej miere aj z nefalšovanej, nepredstieranej viery v Boha. Svätí kosci z Oravy šli pred kosením polí a lúk, do kostola, na omšu. Okrem svojich polí a lúk, pokosili aj pol Slovenska.

Predložený príspevok zasielam, aby sa spomenuté, kladné vlastnosti ľudí posilnili a udržali.


Z pohľadu večnosti došlo ku Potope sveta iba nedávno.

Ľudia boli na Zemi tak skazení a zlí, že Boh sa rozhneval a rozhodol ľudí vytopiť.

O tom, že Potopa sveta nebola iba bežná potopa, hovorí záznam z Noemovho denníka. Slová Pána Ježiša Krista, zachytené v evanieliách, potvrdzujú, že existoval Noe, Koráb i celosvetová Potopa. Žalm 29:10. Marek 24:38, Lukáš 17:27, ΙΙ. Petra 2:5.

V 480-tom roku života Noemovho/žN/ navštívil Noeho boží posol. Oznámil mu, aby vystaval koráb. Určil mu aj rozmery. Prikázal mu urobiť zásoby potravy pre zvieratá i ľudí, ktorí mali byť na tejto lodi zachránení. Noe venoval všetok svoj čas i majetok na stavbu lode. Oženil sa neskoro. V tom čase bolo už umenie nájsť nevestu, ktora by nebola skazená.

10-teho ΙΙ. r. 600 žN ho boží posol upozornil, uistil, že o 7 dní zošle Boh na zem Potopu. 17.ΙΙ. r. 600 žN., keď už bol so ženou a rodinou v korábe, prišiel príval vôd Potopy na Zem. Príval vôd Boh usmerňoval do pevninového kotla, ktorý v tom čase ešte nebol rozdelený na svetadiely. Viď. Ι.Moj. 1:9, Ι.Moj. 10:25.

Pevninský kotol vytvoril Boh v treťom, stvoriteľskom dni vyvrásnením blokov zemskej kôry, ktorá sa do tých čias nachádzala pod vodnou hladinou. Pevnina bola po Potope rozdelená na svetadiely v priebehu približne 239 rokov, za dní Peléga, syna Héberovho. Príval vôd z nebies, z priestoru MEDZI VODAMI, trval nepretržite 40 dní a 40 nocí. Zdroj vody nepochádzal z atmosferických zrážok, ale zo žriedla VELKEJ PRIEPASTI. І. Moj. 7:11. Ako bolo utvorené žriedlo VELKEJ PRIEPASTI? V prvý stvoritelský deň stvoril Boh svetelný a tepelný zdroj. V druhý deň stvoril PRIESTOR MEDZI VODAMI. Oddelil vody od vôd, ktoré zostali na Zemi.

Priestor ohraničený vodou, nazval Boh nebesami. І. Moj. 1:6,7,8. Miesto, kde sa oddelená voda nachádza, nazvali astronómovia kometárnymi pásmami. Biblia hovorí o tejto vode v knihe Jób 38:22,23. ČI SI PRIŠIEL K ZÁSOBÁM SNEHU A ĽADU, KTORÉ OPATRUJEM NA ČAS SÚŽENIA? Marek 13:19. Matúš 24:21. Daniel 12:1.

Kým nebol stvôrený svetelný zdroj, bola všetka voda na Zemi v podobe ľadu. Na povrchu ľadového panciera bola tma a teplota okolo mínus 270 °C.

Prvý verš, v prvej kapitole Genezis, je iba nadpisom kapitoly. Rozbor ostatných veršov hovorí, že kniha podáva zprávu o stvorení SLNEČNEJ SÚSTAVY a života na Zemi. Keď vodná hladina kulminovala, dosiahla maximum, siahala 7 metrov nad najvyšie bloky vyvrásnenej pevniny. Vyššie siahali už iba ľadovcové bloky, ktorými bola pevnina obkolesená.

Dňa 27.III. r.600 žN. prestalo pršať. 17-teho VII. r. 600žN. pristál koráb na svahu Ararátu. Stalo sa tak po 150 dňoch od začiatku Potopy. Z tohto údaja vyplýva, že predpotopný mesiac mal 30 dní a rok mal 12 mesiacov. Aj z ostatných údajov vyplýva to isté. 1-vého X. r. 600 žN. sa ukázala pahorkatina pod Ararátom. O 40 dní neskôr, 10-teho XI. r. 600 žN. vypustil Noe na prieskum krkavca. Krkavec je do dnešných dní symbol zlej predtuchy a katastrof. Krkavec prilietal a odlietal. Hostil sa na zbytkoch uhynutých zvierat.

O 7 dní neskôr, 17. XI . r. 600 žN vypustil Noe na prieskum holubicu. Holubica zaletela na miesto, kde predtým žil Noe. Nenašla miesto, kde by mohla zosadnúť. Vrátila sa späť do korábu. Noe nechal holubicu 7 dní oddychovať a 24.XI .r. 600 žN, ju vypustil druhý raz. Vrátila sa k nemu až večer. Doniesla v zobáku lístok z olivy, olivovníka. Podľa toho Noe vedel, že južne od Ararátu, vo vzdialenosti okolo 500 km už roskvitli stromy. Olivovník je do dnešných dní symbolom plodnosti, blahobytu a mieru. Darí sa mu v teplom prostredí. Je dlhoveký. Prežije aj na skalnatých, vápenatých, priepustných pôdach. Platónov olivovník v Akadimovom háji, je starý okolo 2000 rokov.

O dalších 7 dní, t.j. 1.XII.r. 600 žN. vypustil oddýchnutú holubicu znova. Nevrátila sa, ale ostala v mieste svojho predpotopného bydliska. Vtedy už mala dosť potravy.

27. ΙΙ. r. 601žN, keď už zarodila vegetácia a bolo dosť potravy pre zvieratá i ľudí, prikázal Boh Noemovi, aby vyšiel z korába von.

Boh upozornil Noeho, že po Potope sa veľa vecí zmení. Od času Potopy sa na planéte striedajú ročné obdobia. Pol roka je dlhší deň a pol roka zase noc. Od Potopy sa pravidelne strieda leto a zima. Klimatické podmienky pre rastliny sú horšie. Výživná hodnota jedlých plodov je nižšia. Preto dovolil jesť Boh aj odkrvené mäso zvierat.

Ι. Moj. 9:4,3. Moj.3:17. 3. Moj. 7:26. Čistá, vegetariánska strava nezabezpečuje dostatočný zdroj výživy. Vek ľudi sa od Potopy skrátil na 65-75 rokov. Predpotopný rok začal plynúť od štvrtého dňa. V ten deň dal Boh do priestoru nedzi vodami Slnko, Mesiac a ostatné telesá na odpočítavanie dní, mesiacov, rokov. Dnešný kalendár, odvodený od egyptského, nesie znaky predpotopného, lunárneho i egyptského, slnovratového. Obežná doba Zeme okolo Slnka, vzhľadom na hviezdu Sírius, je rovnako dlhá.

Predpotopný deň bol o 21 dnešných minút dlhší. Dnes vykoná Zem o 5,25 otočky viac. Aby sa diferencia vyrovnala, musí byť každý, štvrtý rok priestupný. Pohyb Mesiaca je od Potopy sveta rozkolísaný Pred Potopou sa zemské póly nachádzali trvale v chladných oblastiach. Zemská os rotácie, bola pred Potopou kolmá na rovinu jej obežnej dráhy. Teplota na póloch bola podstatne nižšia, ako je tomu dnes v Antarktíde.

Časti pevniny, vystavené trvalému chladu, sú premrznuté do hĺbky vyše 100 metrov. Je to véčnaja merzóta. V oblastiach véčnoj merzóty, v nánosoch hliny a kamenia, ktoré sú na ľadových blokoch, sa občas, v letnom období, odkrývajú zbytky uhynutých mamutov. Mamutie zvyšky sú tak dokonale zakonzervované, že sa uchovali doteraz. Niektoré zvieratá majú ešte trávu v papuliach.

Zvyšky mamutov boli nájdené na Sibíri, Aľjaške, v Severnej Amerike. Na Slovensku sa našli rostrúsené pozostatky v Ružomberku, v Komjatnej, v Istebnom na Orave i okolo Previdze.

V riečnych naplaveninách sú nachádzané predovšetkým zvyšky kopytníkov a zvierat, ktoré sa nevedeli vyslobodiť z vegetačných bariér. Kostry dravých zvierat, sú nachádzané v jaskyniach a priepastiach. V mútnych, studených vodách, hynuli aj krokodíly. V jaskyniach a travertínoch sa našli aj časti ľudských kostier a ich nástrojov. V priebehu Potopy si každý chránil holý život. Čo ho ťažilo, odhodil. Odhadzovali aj bronzové meče. Našli sa v travertínoch, v Lipt. Sliačoch, v Radičinej, v Martinčeku a v Istebnom na Orave. V jaskyniach a travertínoch boli nájdené zvláštne typy ľudských lebiek. Napr. v Gánovciach a v Liskovskej jaskyni, pod Mníchom.Veľmi zachovalú lebku dali do múzea v Budapešti. Tam ju za vojny zničili. Lebky neandertálskeho typu nepatria poloopiciam. Vyskytovali sa pred Potopou a sú aj dnes takí ľudia. Najviac sa vyskytujú v Ázii a na Strednom východe. Majú vysokú, mohutnú postavu a fenomenálnu silu. Sú to muži POVESTNÉHO MENA. Ι. Moj. 6:4. Rovnaký typ lebky mohol mať Goliáš z Gátu, Samson, Orested, syn Agamemnónov, Taras Buľba, Iľja Muromec i Ezau, brat Jákobov. Ezau sa narodil osrstený od hlavy do päty. V dospelosti sa živil lovom. Ι. Moj. 25:23, 27:11. Ezau bol mohutný a väčší. Jákob sa ho bál. Uvedený typ ľudí máva aj po 6 prstov na rukách i noháh.Je vysoký 213 centimetrov. Rus, Nikolaj Valujev, profesionálny boxer má ten istý typ lebky. Takí ľudia žijú aj na Slovensku. Často som počul hovoriť o obrovi z Dolnej Bzovej, pri Podkriváni. Dokázal naložený voz dreva nadvihnúť na chrbte a otočiť na ceste o 180°.

Ak sa niekto niekedy prejde z Chochoľova smerom na Suchú Horu a nevyhne sa obrobeným poliam, zistí, že v tejto oblasti je mnoho riečnych kameňov, ktoré boli za Potopy naplavené zo severnej strany Vysokých Tatier. Tieto naplaveniny sú rozsiahle. Dosahujú miestami hrúbku aj 50 metrov. Riečne nánosy vyplavil za Potopy Čierny Dunajec. Časť jeho vôd sa v priebehu Potopy prelievala do povodia Oravy.

Oravská kotlina bola v priebehu Potopy hydrogeomorfologicky vymodelovaná do dnešnej podoby. Zreteľné, štrkové naplaveniny boli odkryté pri budovaní cestného obchvatu v Oravskom Podzámku. Ľahko ich možno nájsť nad svahovým zárezom i pod ním. Nad svahovým zárezom siahajú až do lesa, nad rezerváre vody.

V Dlhej nad Oravou som našiel riečne štrky na cintoríne i naproti železničnej stanici, na Studničkách až do výšky 35-40 metrov nad hladinou rieky Oravy.

Mohutný, rýchly vodný tok Oravy v priebehu Potopy v smere hlavného toku všetko bral a po stanách nanášal, vyplavoval. Nad rýchlostnou cestou, v Hornej Lehote sú polia do výšky 50 metrov nad hladinou Oravy bohaté na riečne kamene. Poľnohospodárskym obrábaním sa hranica medzi štrkovými nánosmi a suťovým reliéfom rozmazala do šírky 5 až 10 metrov. Pri budovaní protipovodňových kanálov v katratri obce Párnica boli na svahoch odkryté riečne naplaveniny do výšky 45 až 50 m nad hladinou Oravy. V príbojových miestach vodný živel vybrúsil horniny až na kameň a v zátočinách ich ukladal. V zátočinách sú naplavené hliny. Čím väčšia zátočina, tým viac usadených hlín. Riečne nánosy nachádzame na predtým vyvrásnených, tektonických blokoch zemskej kôry. Odtok vody bol po Potope podstatne pokojnejší. V odtoku vody bránili aj mnohé, vegetačné bariéry. Boli vytvorené z podmytých, vyvrátených, predpotopných stromov, čo rástli v okolí riečnych korýt a potokov. Vytvorili sa v Kraľovianskej tiesňave, poniže Párnice i ďalej v Brezinách. Poniže Brezín, v Dierovej siahajú riečne štrky do výšky 74 metrov nad hladinov Oravy. Svedčia o tom riečne štrky na vŕškoch medzi Komjatnou a Žaškovom.

Na Lopate, v pravo i v ľavo od poľného kríža, sa dajú nájsť riečne kamene. V týchto miestach sa v priebehu Potopy pretláčal Váh s riekou Oravou. Kto by mal nejaké pochybnosti, môže sa o tom presvedčiť sám na vlastné oči.


Fotografie
Další články

Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Liptov za potopy
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Potopa Oravy
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Zvolenská kotlina
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Hornádska a Popradská kotlina
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Považská Bystrica
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Štrbské pleso a Važec
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Vrútky
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Zuberec
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Dodatok stvorenie predpotopnej pevniny
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Dodatok
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Orava
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Kováčová
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Bánská Bystrica - Báňoš
Vláda potvrzuje: Toto je Noemova Archa
Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 m nad mořem
Nález Noemovy archy čínskými vědci


Více informací

Pokud máte zájem zhlédnout další důkazní materiály a vidět obrázky které prezentujeme na webu ve větším rozlišení, tak máte možnost zakoupit si v našem e-shopu naše biblické noviny v tištěné podobě (20,- Kč + poštovné).Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.