Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Pozůstatky světové potopy na Slovensku


Dodatok stvorenie predpotopnej pevniny

Akumulácie riečnych štrkov v povodí Hrona

Vrstvy riečnych štrkov sa zachovali na vyvrásnených, tektonických terasách po oboch stranách toku Hrona.

V okolí Hornej Lehoty sa nachádzajú vo výške 580 až 630 m nad hladinou mora a v relatívnej výške okolo 150 m nhH.

Maximálna hrúbka štrkových akumulácií dosahuje hrúbku okolo 20 metrov. Na pieskovisku v Hornej Lehote, pri JRD je hrúbka štrkopieskov do 10 metrov. Vo vrstvách sa nachádzajú štrky rôznej veľkosti. Nájdu sa i balvany do veľkosti 50 cm.

Štrky do hrúbky 1 m možno nájsť na plošinkách Bukoviny. Odhadom sú v relatívnej výške 190 až 200 metrov nad hladinou Hrona.

Po pravostranných svahoch hronskej doliny, medzi Filipovom a Bujakovom sú riečne štrky vo výške 180 až 190 m nhH.

V poludníku Breznianskej kotliny, na pravobreží Hrona sú štrkové plošiny vo výške 215 až 235 metrov nad hladinou Hrona.

Súvislý pás hrubších, štrkových nánosov je v okolí Polomky. Štrky na jednotlivých chrbtoch od Bacúcha po Braväcovo dosahujú hrúbku do 20 až 30 metrov.

V úseku Brezno – Medzibrod sa zachovali sedimenty Hrona v tenších vrstvách, do 1 metra v relatívnej výške 140 až 160 m nhH. po oboch stranách Hrona.

Uvedené údaje boli prevzaté z vysvetliviek geologickej mapy Nízkych Tatier. Vydané Geologickým ústavom D. Štúra v Bratislave r. 1997. Autori: Anton Biely, Vladimír Bezák.

Výklad, interpretácia výskytu riečnych, štrkových akumulácií je v súlade s biblickou správou o Potope sveta.

Vedecké ústavy národné i nadnárodné boli budované pre potreby ateizátorov. Ateizačným tlakom sú poznačené všetky sekcie vedeckých ústavov. Astronomické, astrofyzikálne i biologické, paleontologické, archeologické.

Pracovníci týchto ústavov berú plat za vymýšľanie hypotéz a teórií o samostvorení, samoriadení prírody prírodou, ktorá nemá rozum. Biblická pravda, ktorej sa nevyrovnajú všetky diamanty sveta a zlata, bola od nich odkopnutá, ukrižovaná, zosmiešnená, potupená. Darwinovské a ostatné ateizačné teórie sú stále na programoch TV staníc i internete.


Fotografie

Další články

Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Liptov za potopy
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Potopa Oravy
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Zvolenská kotlina
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Hornádska a Popradská kotlina
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Považská Bystrica
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Štrbské pleso a Važec
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Vrútky
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Zuberec
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Dodatok stvorenie predpotopnej pevniny
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Dodatok
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Orava
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Kováčová
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Bánská Bystrica - Báňoš
Vláda potvrzuje: Toto je Noemova Archa
Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 m nad mořem
Nález Noemovy archy čínskými vědci


Více informací

Pokud máte zájem zhlédnout další důkazní materiály a vidět obrázky které prezentujeme na webu ve větším rozlišení, tak máte možnost zakoupit si v našem e-shopu naše biblické noviny v tištěné podobě (20,- Kč + poštovné).Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.