Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Nález Noemovy archy čínskými vědci


V dubnu letošního roku se objevilo mnoho zpráv o nálezu Noemovy archy v Turecku. Vybrané zprávy lze nalézt například zde:

Již v době tohoto zveřejnění jsem byl k této informaci skeptický, ale čekal jsem na podrobnější zprávy o tomto nálezu. Když jsem nález hodnotil svými dosavadními informacemi, spousta údajů mi „neseděla“, ale přesto jsem se rozhodl, že bude slušné a čestné (tak jako stejný postup očekávám u kritiky svých objevů) počkat na bližší informace o této zprávě. Pokud bych měl heslovitě v několika bodech napsat co se mi na tom nelíbí, potom to je:

  1. Chybí jakékoliv bližší topografické zaměření místa nálezu s bližší lokalizací objevu.
  2. Z videa ani fotek nelze 100% poznat, že jde o nálezy v oblasti Turecka – Araratu.
  3. Z dosavadních infromací nevyplývá, co se vše našlo, v jakém rozsahu, jak probíhaly výzkumy, co se již analyzovalo, co prošlo laboratorními či jinými podobnými testy apod.
  4. Od dubna tohoto roku nevím o dalším postupu na těchto nálezech a rozšíření výzkumu, který by jistě měl probíhat když se jak tvrdí, jedná 100% o Noemovu archu.
  5. Turecká vláda ani nikdo další zainteresovaný se k objevu nevyjadřuje, tzn. ani ministerstvo kultury atd.
  6. Neexistují další zprávy o výzkumu a od dubna se již další informace prakticky nevyskytují, což je přinejmenším podivné.

A tak by výčet dalších nejasností byl jistě dlouhý. Myslím si, že se jedná o „zlomyslnou“ protiváhu Wyattovým objevům, o které se v poslední době zvedá větší vlna zájmu. Toto samozřejmě vadí mnoha lidem, spolkům, církvím a dalším institucím – např. u nás CASD v Brně. Dále se objevila informace od Randalla Priceho, který k tomuto objevu čínských vědců (jejichž jména, funkce a jiné bližší údaje o činnosti v tomto oboru nejsou doposud známy … ?!) uvádí své stanovisko. Kdo neumí anglicky je hrubý překlad k dispozici zde. Na základě těchto faktů se domnívám, že jde o podvod a falzum, jak zdiskreditovat Wyattovy objevy.

M. LATKA – 22. 10. 2010


Další články

Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Liptov za potopy
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Potopa Oravy
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Zvolenská kotlina
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Hornádska a Popradská kotlina
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Považská Bystrica
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Štrbské pleso a Važec
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Vrútky
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Zuberec
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Dodatok stvorenie predpotopnej pevniny
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Dodatok
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Orava
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Kováčová
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Bánská Bystrica - Báňoš
Vláda potvrzuje: Toto je Noemova Archa
Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 m nad mořem
Nález Noemovy archy čínskými vědci


Více informací

Pokud máte zájem zhlédnout další důkazní materiály a vidět obrázky které prezentujeme na webu ve větším rozlišení, tak máte možnost zakoupit si v našem e-shopu naše biblické noviny v tištěné podobě (20,- Kč + poštovné).Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.