Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Archiv


07.03.2017 – Chtěl bych touto cestou upozornit na nově vzniklou spolupráci s panem Judr. Oldřichem Benešem, který je hlavním organizátorem výstavy Magičtí Lucemburkové.
S panem Judr. Benešem jsem navázal spolupráci v oblasti biblických výtisků, jejich replik, historického pohledu na dobový vznik a jejich slovesnost. Byť by se mohlo zdát, že tato činnost nijak nesouvisí s mojím biblickým archeologickým zájmem, je to jen zdánlivý pohled. Na těchto výstavách se budu prezentovat prostřednictvím pana Judr. Benešem svými replikami bible Václava IV, které již mnoho měsíců vyrábím pro tyto účely. Jedinečnost těchto replik (faksmilí) spočívá v tom, že jako první na světě jsem vyrobil tyto listy v úpravě bez ,,pozadí".

Běžně se tyto faksmile vyrábí tak, že spodní část naskenovaného pozadí bible (zpravidla to je kůže), je interpretována na faksimilních listech i s pozadím kůže.

Já jsem však toto skenované pozadí kůže celé odmazal a nechal pouze samotnou kresbu listu. Tím jsem list zbavil defektů jako jsou obtisky z druhých listů, kaňky apod. Nelze tudíž mluvit o faksmili, ale rekonstrukci listu tak, jak byl původně namalován v iluminátorských dílnách. Tuto jsem pak nanesl na několik různých materiálů, jako je pravá kůže, kámen, sklo a ruční papír. Tímto jsem vytvořil listy této bible tak, jak byly původně v 14. století vytvořeny. Nadále pracuji na rekonstrukci těchto listů do původní podoby, neboť v současnosti jsou znehodnocené nedbalým ořezem během restaurování v průběhu století. Dalším mojim úmyslem je také poukázat na jazykové rozdíly a zajímavosti k současným biblím (např. topografické určování a pojmenování biblických míst, názvů atd., takže se nám objeví nové souvislosti s biblickou archeologií) Budu se snažit dokonce nahradit původní německý text českým tak, aby byl viděn jazykový vývoj a okolnosti že vznikla tato bible právě v Čechách. Okolní bordury a miniatury zůstanou samozřejmě zachovány. Svým provedením těchto listů vzniká jedinečný projekt na světě, který neexistuje. Touto prací se můžu skrze tuto prezentaci na výstavě Magičtí Lucemburkové dostat více do podvědomí široké veřejnosti, oslovit je a šířit tak osvětu v této oblasti.. A to je účelem těchto www stránek a mojí práce. Srdečně Vás proto všechny příznivce těchto www stránek zvu na tuto výstavu, která začíná 23.3. - 29.4. (repliky budou vystaveny až od 7.4.). Poté bude pokračovat v dalších českých a německých městech.

M. Latka


Vážení příznivci biblické archeologie. Chci vám poděkovat za čtenářskou podporu v letošním roce a přeji vám úspěšný Nový rok 2017. Tímto vás chci také upozornit, že v následujícím roce 2017 začne vycházet pravidelně pokračování časopisu biblické noviny a dále začnu opět provádět tolik úspěšné přednášky o biblické archeologii. Je připraveno také rozšíření tohoto webu o další nové sekce a zahraniční expedice. V následujícím roce také uskutečním několikadenní seminář o biblické archeologii. O všech chystaných aktivitách budete předem informováni.

Přeji všem čtenářům, aby měli z těchto informací mnoho užitku v osobním životě.

Milan Latka


Výzva

1.6.2015 – Prosím zájemce tohoto webu, zda by nebyl kdokoliv ochoten pomoci při překladu nové knihy a filmu Exodus Conspiracy do českého jazyka. Pro bližší informace mne prosím informujte na e-mailu: duotisk@centrum.cz, nebo telefonicky na tel. 602 77 44 10.


Úvod do biblické numerologie

17.08.2016 – Nová sekce Bibilická numerologie a spojistosti.


Anketa

Zakoupili byste si čtvrtletní biblické archeologické noviny? Ano   59%
Ne   41%
Celkem hlasovalo 836 uživatelů.
Hlasování v anketě bylo ukončeno.

Zúčastnili by jste se víkendového semináře v rodinném penzionu v Krkonoších na téma výkladu jednotlivých biblických archeologických objevů? Určitě ano   28%
Spíše ano   20%
Spíše ne   15%
Určitě ne   17%
Nevím   20%
Celkem hlasovalo 2311 uživatelů.
Hlasování v anketě bylo ukončeno.


Upozornění

Chci tímto upozornit návštěvníky těchto archeologických www stránek na skutečnost, kdy se již po určitý čas objevují na českých internetových stránkách různé příspěvky na téma archeologických nálezů, kopírujících nálezy na těchto www stránkách, jejich nedovolenému zveřejňování a šíření textových a obrazových materiálů, které jsem vydal. Dovolte mi, abych uvedl tyto věci na pravou míru a napravil tím různé dohady a nedorozumnění se kterými se v poslední době setkávám.

Archeologické nálezy, tak jak jsou prezentovány na těchto stránkách, jsem založil již v roce 2005, kdy jsem začal vydávat různou literaturu na toto téma. Od roku 2006 jsem začal provozovat i tento web, který byl prvního svého druhu v ČR a potažmo i v Evropě. Sám jsem inkriminovaná místa navštívil a provedl bádání v mezích mojich možností, tak abych ověřil věrohodnost nálezů R. Wyatta a jiných. Tyto údaje jsem později začal uveřejňovat na tomto webu a v tištěných i video publikacích. Těchto údajů se ovšem neprávem zmocnili jiní lidé a umístili je na své weby bez toho, aniž bych jim udělil jakákoliv povolení k této činnosti. Nepovolil jsem ani zásah do již zjištěných informací, které jsem osobně prověřil a zveřejnil. Nyní je s těmito údaji proti mé vúli manipulováno a upravovaného a dále šířeno, jako jejich „zásluha“ na nových informacích tohoto druhu, a to asi aby buď zviditelnili sami sebe, nebo zatraktivnili svou církev, nebo náboženské hnutí, ke které se hlásí ta či ona webová stránka. (Již jsem psal, že já k žádné církevní denominaci nepatřím a nelíbí se mi, že je tudíž zneužito pro některá církevní hnutí k jakýmkoliv účelům a úmyslům…) Platí proto jednoduché pravidlo, že pokud jsou tyto objevy spojeny a vykládány spolu s dalšími náboženskými názory jakéhokoliv druhu, je to nepřípustné a není to můj názor, protože sám se přidržuji pravidla „církevní neutrality“. Opět je varovné to, že se těchto věcí zmocnili právě ti, kteří by měli dbát křesťanských zásad nekrást a nelhát – čímž porušují Boží přikázání! Tímto proto prohlašuji, že pokud někdo zveřejňuje tyto archeologické informace z mého webu, jakožto prvního v ČR, který tyto nálezy zveřejnil a osobně také prověřil, dopouští se krádeže a manipulace s těmito údaji. Pokud tak učiním, budu Vás informovat o „spřáteleném“ webu, kterému tyto infromace povolím zveřejňovat spolu se mnou.

Vemte prosím vážení návštěvníci tuto informaci na vědomí a je smutné, že Vás musím takto na toto upozorňovat. Činím tak však na Vaší ochranu.

M. Latka


VÝZVA

Prosím o pomoc při překladu archeologických aktualizací do chystané knihy EXODUS. Kdo je ochoten vypomoct při překladu textu z německého jazyka do českého, ať mě prosím kontaktuje na tel. 602 77 44 10, nebo e-mail: duotisk@centrum.cz.


Prohlášení

9.10.2012 – Chtěl bych všem uživatelům těchto www stránek sdělit, že dnešním dnem ukončuji práci na dalších materiálech pro e-shop těchto stránek. Dovolte mi několik poznámek k tomuto tématu.

Na těchto www stránkách se již pracuje mnoho let, kdy veškerá zatěž šla na má bedra. O tom, že jsem žádal o pomoc ty, které se tato osvěta pomocí těchto www stránek týká, jsem již psal. Žádná církev, ani organizace, které jsem žádal o poskytnutí pomoci pro tyto účely, nezareagovala pozitivně. Spíše naopak, vytvářel se systematicky tlak na to, aby tuto práci znehodnotili a pošpinili. Jelikož jsem veškerou práci na těchto objevech musel dělat a financovat sám, nebylo toto vůbec jednoduchou záležitostí. Přesto se podařilo i díky velké technické pomoci např. od pana Salovského z Anglie vykonat velké dílo, které dokonce v mnoha ohledech předčilo celosvětové weby, které se těmito objevy zabývají. Přeložila se veškerá literatura, která se tímto zabývá. Nastřihalo se a nadabovalo kvantum DVD filmů. Vytvořilo se mnoho klipů, tiskovin. Uskutečnilo se několik ověřovacích expedic. Oslovili se odborníci a vědci z řad vědních oborů. Provedly se analýzy a rozbory atd. V poslední době se ovšem prakticky zastavila jakákoliv činnost na e-shopu a tím i nákupy inzerovaného zboží. Po pátrání po příčinách, jsem zjistil, že všechny materiály, které na e-shopu nabízím, se vyskytují i na internetu, i když na každém DVD, či tiskovině žádám o zákaz nelegálního rozšiřování těchto materiálů, neboť tím ničí další rozvoj tohoto díla v ČR, neboť z prodeje tohoto materiálu financuji veškerou práci. Materiály jsou levné a myslím si, že není pro nikoho velký problém, aby si tyto materiály koupil, místo toho, aby je „kradl“. Protože to je jediný můj zdroj příjmů, který z této práce vyplývá a financuje další rozvoj těchto stránek, aby byl národ v ČR a SK formou osvěty a informovanosti seznámen s těmito objevy, jsem nucen zastavit práci na dalších filmových, nebo tištěných materiálech. K dnešnímu dni je přeloženo mnoho knih, nastřihaných a nadabovaných nespočet filmů a klipů k tomuto archeologickému tématu. Mi osobně to je velice líto, ale největší škodu utrpěl národ jako takový, protože mnoho zajímavého a podnětného se již nedozví, a to je zajisté vždy k jeho škodě vzdělanosti a rozvoji. Myslím si, že není i od věci se zamyslet nad tím, že prakticky větší část tohoto „zhoubného“ díla mají na svědomí rádoby „křesťanští bratři“, kteří ve své slepé horlivosti zničili toto dílo a potažmo i moji mnohaletou práci na úkor mojí rodiny, mého volna, zdraví i peněz… což je smutné zjištění, že ti, kteří by měli mít na šíření a použití tohoto díla největší zájem, jej svým jednáním a přístupem zničili.

Www stránky budou fungovat dále, a to cele v režii pana Volčka ze Slovenska, který si bude řídit samostatný web www.b-a-n.sk. Přidávání zboží na e-shop je tímto z mé strany zcela zastaven a bude se pouze vyprodávat zboží, které je tam nabízeno (pokud se vůbec ještě někdy i tyto velké skladové zásoby prodají). DVD a knihy, které měly být přidány a jsou dokončeny již nebudou na e-shop přidány. Na e-shopu jsem umístil krátké ukázky z přeložených knih ve formě PDF, aby si zájemci mohli udělat představu o tom, kolik let práce se na těchto materiálech vykonalo. Pro ČR je tento postup nenahraditelnou škodou a tento postoj je jen logickým vyústěním tohoto strašného stavu, ve kterém se křesťanstvo ocitlo a již delší roky se nachází.

Milan Latka


Prozatimní zastavení mé činnosti – 20.1.2012

Dnešním datem byly tyto internetové stránky předány do dočasné správy panu Volčkovi J. ze Slovesnka, dokud nedojde k vyjasnění některých morálních a etických hodnot ohledně mé osoby. Zatím děkuji všem příznivcům těchto objevů za jejich podporu a pomoc.

Milan Latka


Důležitá informace

Dne 8. 5. 2011 přiletí na moje pozvání do Prahy pan Dr. Salih Bayraktutan. Setkáme se, abychom spolu probrali možnost uskutečnění konference v ČR na podzim tohoto roku. O dalším vývoji budete informováni.


Výzva

Dr. Salih Mehmet Bayraktutan PhD 10.1.2011 – Sdělujeme všem příznivcům biblické archeologie, že po delší době se mi podařilo zkontaktovat s Dr. Salihem Mehmetem Bayraktutanem PhD z Turecka. Pan Dr. Salih Mehmet Bayraktutan PhD. je prezidentem organizace EAGE (European Association of Geoscientists and Engineers – turecká pobočka), dále je zakládajícím členem organizace IASGT – Association of Structural Geology & Tectonics. Je i členem organizace AAPG (American Association of Petroleum Geologists) – pro geologii v Turecku. V současnosti zastává mnohé další významné funkce, jako např. poradce pro geologická nebezpečí a seismická rizika pro ropovody a plynovody v Turecku. Tento vědec se v roce 1987 spolu s Dr. Ekrem Akurgalem (již zemřel) podílel za tureckou vládu spolu s R. Wyattem na objevu a výzkumu Noemovy archy. Nyní probíhá komunikace s panem Bayraktutanem o uskutečnění semináře o tomto objevu v ČR a který je na těchto stránkách prezentován již od roku 2006. Chci vám sdělit, že po dohodnutí na termínu, datu, místu a času budete včas informováni.

V jednání jsou dvě místa, a to jedno v Praze a jedno na Moravě. Bylo by velkou vzácností pro ČR i SR tohoto vědce uvítat v naší zemi a uskutečnit s ním tuto přednášku. Jako přímý účastník těchto výzkumů nám může sdělit mnoho užitečných infomací a vyvrátit tak mnohá lživá nařčení a kritiky.

Prosím proto, aby jste se zapojili do anket a sledovali tento web, kde vás o dalším průběhu budu včas informovat. I když je tato akce náročná po všech stránkách, doufám, že se tento velký počin podaří realizovat.

Upozornění: možnost hlasování v anketách bude ukončena 10. 4.

Myslíte si, že návštěva Dr. Saliha Mehmeta Bayraktutana PhD v ČR je: Zbytečná akce, která bude stát jen peníze a nemá smysl, protože skeptiky stejně nepřesvědčí. Takto vynaložené prostředky se mohou použít na jiné účely, kde budou mít větší účinek.   21%
Beze zbytku potřebná, užitečná a dobrá a má smysl. Proto by měla proběhnout.   48%
Mě o pravdivosti nálezu Noemovy archy nepřesvědčí, i kdyby byl tento seminář uskutečněn, protože tomu prostě nevěřím.   15%
Nemám na to žádný názor.   16%
Celkem hlasovalo 1181 uživatelů.
Hlasování v anketě bylo ukončeno.

Jak vysoké vstupné je pro Vás přijatelné? do 100,- Kč   23%
do 200,- Kč   26%
do 300,- Kč   19%
do 400,- Kč   14%
do 500,- Kč   18%
Celkem hlasovalo 1153 uživatelů.
Hlasování v anketě bylo ukončeno.


Oznámení

02.07.2009 – 15.8.2009 vyjde v časopise ENIGMA (9/2009), článek o přechodu přes Rudého moře. Zájemci o toto téma si jej mohou v uvedeném termínu zakoupit v běžné distribuční síti novin a časopisů.


Nová položka v e-shopu

17.6.2014 – Upozorňujeme na novou položku v e-shopu, a to knihu Exodus odhalen. Kniha byla nakonec přes veliké prosby a snahy vydána tiskem v omezeném nákladu 15 kusů. Jelikož byly náklady na tuto knihu značné, musela být cena rozpuštěna do všech kusů rovnoměrně. Chápu, že částka bude pro většinu zájemců nad jejich možnosti, ale odráží jen skutečný stav věci, kdy mohla být vydána tiskem ve velkém nákladu a cena by pak byla jen nepatrná. Jelikož se tak nestalo a nesehnal jsem dostatek prostředků na její větší rozšíření mezi veřejnost, byla přes značné naléhání některých jednotlivců, kteří znají její vysokou hodnotu vydána v omezeném počtu. Jejím zakoupením se de-facto stáváte sponzory tohoto výzkumu. V této publikaci určitě najdete jedinečné informace, které tato knha obsahuje, v celosvětovém měřítku nemá tato kniha konkurenci a stane se pro Vás zdrojem nových informací a pohledu na biblickou archeologii.


Benachrichtigung

29.4.2014 – Sehr geehrte Freunde der Archäologie, durch einen Klick auf DIESEN LINK findet ihr eine gekürzte Version der Tschechischen archäologischen Zeitung in deutscher Sprache.


Nová položka v e-shopu

19.12.2013 – DVD Truhla smlouvy. DVD je již k dispozici v omezeném množství – prodej do vyprodání zásob.


Nový článek

23.10.2013 – Přidán nový článek článek do sekce Sodoma a Gomora:
Osobní zkušenost čtenáře www.b-a-n.cz


Nová položka v e-shopu

22.3.2013 – DVD Truhla smlouvy. Dokument bude distribuován v omezeném množství – viz prohlášení a po shromáždění objednávek v množství, které je potřebné pro jejich finální výrobu (300 ks) – dřív jejich výroba nebude započata.


Truhla smlouvy – ukázka knihy

Do sekce e-shop byla přidána zkrácená ukázka z knihy Truhla smlouvy.


Bodnutí škorpióna – ukázka knihy

Do sekce e-shop byla přidána zkrácená ukázka z knihy Bodnutí škorpiona.


Slovenské stránky

5.10.2012 – Dnes byly spuštěny samostatné slovenské stránky, které lze nyní nalézt na adrese www.b-a-n.sk.


DVD v polštině

1.10.2012 – Chceme upozornit zájemce o tyto www stránky, že polské vydavatelství církve Adventistů sedmého dne „Znaki Czasu“, nabízí v polském jazyce DVD Exodus objasněn, od L. Mollera, který je rovněž na našich stránkách nabízen v českém dabingu. Odkaz na polský e-shop je zde: http://sklep.znakiczasu.pl/dokument/268--dvd-exodus-ujawniony.html.


Nová prednáška

12.3.2012 – Pridána přednáška Rona Wyatta ze Sedechiášovy jeskyně.


Nová prednáška

8.3.2012 – Pridána prednáška o truhle zmluvy v sbore CASD.


Nová přednáška

24.5.2011 – Přidána nová přednáška – Má osobní zkušenost.


Nová přednáška

22.4.2011 – Přidána nová přednáška – Co řekl Pan Ježíš o Božím slově?


Nová položka v e-shopu

18.3.2011 – V našem e-shopu nyní můžete nově zakoupit dvouhodinové DVD Exodus objasněn, které navazuje tématicky na cyklus biblické archeologie. Tento dokument v kvalitním provední objasňuje přechod izraelitů přes Rudé moře a souvislosti s tím spojené.


UR

21.2.2011 – Přidán závěrečný článek do sekce UR:
Shrnutí


Nová položka v e-shopu

22.2.2011 – V našem e-shopu nyní můžete opět zakoupit české tištěné biblické archeologické noviny.


UR

21.2.2011 – Přidány nové články do sekce UR:
Další fakta
Háran, Abrahámovo město
Pozor, další články budou postupně přibývat …


UR

14.2.2011 – Přidány nové články do sekce UR:
Kdo byli Kaldejci?
Náboženství v této oblasti
Pozor, další články budou postupně přibývat …


UR

8.2.2011 – Přidány nové články do sekce UR:
Kde byla planina Sineár?
Co znamená slovo KALDEJSKÝ?
Pozor, další články budou postupně přibývat …


UR

4.2.2011 – Přidána nová sekce UR a články:
Tradiční a všeobecné informace
Která místa známe s určitostí?
Mohlo by město ŞAN-LI URFA odpovídat URU?
Pozor, další články budou postupně přibývat …


Nová přednáška

1.2.2011 – Přidána nová přednáška – Co řekl Pan Ježíš o štěstí?


Nová sekce stránek

26.1.2011 – Přidána nová sekce – přednášky.


Nová položka v e-shopu

10.1.2011 – V našem e-shopu nyní můžete zakoupit tištěné biblické archeologické noviny ve slovenské řeči.


Aktuální informace o filmu

10.1.2011 – The Exodus Conspiracy – film o biblických pravdách.


Nové informace

9.11.2010 – Doplněny informace ve článku Sodoma a Gomora / Chemický rozbor – „protokol o měření sirného prachu“ a „protokol o měření popele“.


Nový článek

2.11.2010 – Pověstný lovec Noemovy Archy Randall Price říká, že poslední nález je padělek.


Nový článek

1.11.2010 – The Exodus Conspiracy – film o biblických pravdách.


Nový článek

22.10.2010 – NOEMOVA ARCHA a čínští výzkumníci.


Nové video

13.10.2010 – Seminář Apoštolské církve.


Zajímavý podnět

Výňatek kázání předsedy Generální konference církve adventistů sedmého dne pana Teda Wilsona ze dne 3. 7. 2010 v USA – Atlantě. Toto kázání umisťuji jako zajímavý podnět na který jsem narazil.


Doplněna videa

4.8.2010 – Spiknutí okolo Exodu, doplněna další česky dabovaná ukázka.

21.6.2010 – Spiknutí okolo Exodu, doplněny další česky dabované ukázky z připravovaného filmu.

25.5.2010 – Spiknutí okolo Exodu, česky dabované ukázky z připravovaného filmu.


Oznámení

27.4.2010 – informace o p. Salovském a jeho práci.


Nové video

3.2.2010 – Telefonický rozhovor R. Wyatta s B. Fry, titulkovaná česká verze telefonického rozhovoru.


Nový článek

7.1.2010 – nový oscanovaný článek o Ronovi Wyattovi převzatý z časopisu Enigma s laskavým svolením redakce: Slavní záhadologové - Ron Wyatt.


Nový článek

27.11.2009 – nový oscanovaný článek o Přechodu přes Rudé moře převzatý z časopisu Enigma s laskavým svolením redakce: PŘES MOŘE SUCHOU NOHOU: Kudy vyvedl Mojžíš Židy z Egypta?.


Nové zboží

18.09.2009 – nové zboží: Biblická archeologie (2xDVD) Nové dvojDVD, s českým dabingem od ASI a M. Latky. Oba disky mají společně 3,5 hodin záznamu a jsou zde prezentována dotvrzující fakta o objevech R. Wyatta. Vhodné zejména pro ty, kteří viděli Překvapivé nálezy I. až III.


Nový článek

17.07.2009 – Přidán nový článek převzatý z časopisu Enigma (duben/2009).


Nový článek

02.07.2009 – Přidán nový článek.


Nová videa

21.05.2009 – Přidána nová videa.


Nové odkazy A souřadnice

06.04.2009 – Přidány nové odkazysouřadnice.


Nové zboží

27.03.2009 – nové zboží: DVD Překvapivé nálezy III (DVD) od Jonathana Graye, v posledním třetím díle se J. Gray zabývá otázkou truhly smlouvy a hrobu J. Krista.


Nové zboží

09.03.2009 – nové zboží: DVD Překvapivé nálezy I (DVD) od Jonathana Graye, bude nám představena Noemova archa, ztracená tajemství starodávna a zakázané údolí.


Nové zboží

02.02.2009 – nové zboží: DVD Překvapivé nálezy II (DVD) od Jonathana Graye představují základní objevy – horu Sinaj, přechod přes Rudé moře a zničená města v údolí Siddim.


Video

24.10.2008 – nové video: Přechod přes Rudé moře.


Video

17.10.2008 – podívejte se na nová videa Noemovy archySodomy A Gomory.


Satelitní snímky Noemovy archy

17.10.2008 – satelitní snímky Noemovy archy.


Archa úmluvy

14.10.2008 – vložili jsme nový článek o Arše úmluvy


The Exodus Conspiracy

Trailer na nově chystaný film - http://www.exodusconspiracy.com/

The Exodus Conspiracy – film o biblických pravdách

Mnozí navštěvují poutní místo na Sinajském poloostrově o kterém se domnívají, že je horou Sinaj, na které Bůh napsal desatero svým vlastním prstem. Tito návštěvníci ani netuší, že pravé místo se nachází v zemi midiánské (na území dnešní Saudské Arábie).

Než si něco povíme o filmu The Exodus Conspiracy, pojďme se podívat, co říká Bible, kde se hora Sinaj nachází.

Bible nám říká v novém zákoně, že hora Sinaj se nachází v Arábii.

Galatským 4,25 – Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví.

Mojžíš utekl z Egypta do midiánské země, kde žil 40 let, než se mu zjevil Hospodinův anděl v hořícím keři.

Bible nám říká, že Mojžíš v době kdy žil v midiánské zemi, na území dnešní Saudské Arábie, znal Boží horu.

Exodus 3,1 – Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k Boží hoře Oréb.

Exodus 4,27 – Hospodin zatím řekl Áronovi: „Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi.“ Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho.

Bůh řekl Mojžíšovi, že až vyvede Izraelský lid z Egypta, bude sloužit Bohu na této hoře. Bůh toto řekl v době, kdy Mojžíš byl v midiánské zemi. Mojžíš znal Boží horu Sinaj, ještě dříve než se vydal do Egypta vyvést izraelský lid.

Exodus 3,12 – „Já budu s tebou!“ odpověděl Bůh. „A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já: až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“

Hora Sinaj není na Sinajském poloostrově, jak se mnozí domnívají. Je mnoho archeologických důkazů a faktů, které dokazují pravost biblického Exodu. Tyto pravdy odhalí světu film, za kterým stojí známí a uznávaní vědci.


Něco o filmu The Exodus Conspiracy

Dr. Lennart Moller provedl rozsáhlý výzkum, po tom co viděl objevy Rona Wyatta v Rudém moři. Na vlastní náklady se ponořil do moře v Akabském zálivu a objevil přesně to co popisuje Ron Wyatt. Objevil pozůstatky faraónovy armády, kola a vozy, zachovalé v krustě korálů, potvrzuje objev zlatých kol. Napsal knihu o těchto nálezech a vydal DVD.

Tyto objevy zaujaly filmového producenta Tima Mahoney a začal vznikat tento film.

Tento film byl původně zamýšlen uvést do kin na jaře roku 2007. I přes deset let práce, producenti stále na tomto filmu pracují. Rozsah filmu se dramaticky zvýšil. Tento film byl v první řadě určen zaměřit se na dokumentování Exodu Izraelitů ze starého Egypta.

Původně film zahrnoval události zaznamenané v knihách Genesis a Exodus, počínaje Josefem, který byl zrazen svými bratry a uvržen do otroctví. Nakonec se stal druhým nejmocnějším mužem v tehdejším známém světě.

Příběh pak pokračuje, zahrnuje biblické příběhy o Mojžíšovi, rány na Egypt, přechod Rudého moře. Nakonec horu Sinaj, kde Bůh dal desatero Izraelitům.

Filmoví tvůrci, kteří si zatím nepřejí odhalit každý detail filmu říkají, že film se nesmírně rozrostl. Nyní začínají v době Abrahama a končí dnešními čerstvými novinovými titulky přímo z blízkého východu. To dokonce zahrnuje vystoupení izraelského prezidenta Šimona Perese a premiéra Benjamin Netanjahu.

Tvůrci tohoto filmu se snaží s velkým úsilím uvést každý detail a osvětlit každou pravdu. Chtějí ve filmu uvést všechna dostupná fakta, aby nebyla již žádná pochybnost o biblickém příběhu o Exodu.

Jelikož se film velice rozrostl od původního záměru a každý detail filmu musí být přesně propracován a podložen Biblí se termín uvedení tohoto filmu tak opozdil. Tento film není fádní akční scéna, která nějak dopadne a hravě se udělá. Tento film je podložen fakty jak biblickými, tak archeologickými, které dají velké úsilí zpracovat.

Udělali jsme asi osm prototypů tohoto filmu, asi 500 hodin záznamu, které musíme dostat do časového rozpětí dvou hodin, řekl Windahl.

Film dokumentuje i úsilí arabských vlád, zejména Egypta a Saúdské Arábie, potlačit, nebo alespoň vážně narušit, objevování a zveřejňování archeologických dat, které by potvrdily pravdivost biblického příběhu.

Je to spiknutí s cílem potlačit pravdu o dávné historii na Blízkém východě? A pokud ano, kdo by mohl chtít popírat realitu 3500 roků staré události, a proč?

Film je odpověď na tyto otázky. Je skutečnost, že arabské vlády a politické kruhy chtějí popřít Židům postavení domorodých obyvatel na Blízkém východě. Chtějí především popřít, že Židé jsou zde více jak 3000 let v židovské zemi Izraeli doma. (země nazývána Palestina Římany, Brity, a nyní Araby). Chtějí poukázat, že Židé jsou cizí evropští osadníci ve Svaté zemi, zatímco Arabové jsou domácí domorodé obyvatelstvo, kteří tam žijí od nepaměti.

Archeologické nálezy potvrzují, že biblický příběh je pravdivý. Starobylé osídlení židovské země proběhlo tak jak ho popisuje biblický příběh. Tyto fakta jsou extrémně nepohodlné pro nepřátele Izraele, přestože se jedná o události v dávné minulosti.

Zatímco několik verzí filmu byly promítány na zkoušku pro pár diváků, finální verze filmu není ještě kompletní.

Otázka kdy bude přesně finální verze filmu je zatím neznámá. „Nemůžeme dát si ještě datum, řekl Mahoney. Musíme mít finanční prostředky na dokončení. Myslím, že bychom to měli mít hotové v letošním roce a potom bude film uveden.“

Věřím, že Bůh včas pomůže dokončit toto dílo a v tu pravou dobu odhalí celému světu tento film, který poukáže na pravost Exodu biblického příběhu.

Bible je kniha inspirovaná Bohem naším stvořitelem. Zákon desatero, který obdržel Mojžíš na hoře Sinaj je platný v celém svém znění až do dnešní doby!


Aktuální informace o filmu

Drazí Přátelé,
chci vám poděkovat za vaši vyjímečnou trpělivost, tak jak čekáte na uvedení filmu Exodus do kin. Za tak dlouhé čekání si zasloužíte vysvětlení a já v tomto dopise vysvětlím důvody tohoto zdržení.

Dokončení filmu trvá tak dlouho v prvé řadě proto, že se z toho vyvinul daleko větší projekt, než si kdokoliv z nás představoval. Kdybych věděl, co tento film bude obnášet, neměl bych nikdy odvahu se do toho pustit.

To, co v roce 2002 začalo jako hodinový televizní program o vědeckém výzkumu přechodu Rudého moře, se nyní rozrostlo na dokumentární velkofilm, který si vyžadoval stovky hodin informací, pohovorů a záběrů kolem tohoto tématu. To vše zkomplikovaly potíže kontaktovat vědce, kteří by na to téma otevřeně mluvili před kamerou, zrovna tak jako potíže natáčet v určitých oblastech Středního východu. To nás vedlo k nazvání filmu EXODUS Conspiracy (Spiknutí kolem EXODU).


Tim Mahoney natáčí Lennarta Mollera u Rudého moře.

Jiný důvod pro zpoždění vydání tohoto filmu bylo vyřešit problém, jak tyto informace sdělit ve formě stručné a tvůrčí povídky. Na každém stupni této cesty nadále poznávám, že tento film je složitá směs biblického textu, tradice, historie, politiky, náboženství, DNA, zeměpisu, proroctví, dobrodružství, a předpojatosti a zvyklosti egyptologie, archeologie a vědy. Přidejte k tomu ještě otázky, jaký to má všechno smysl pro současnost a budoucnost, a čelíte docela zastrašujícímu úkolu dát tomu všemu nějaký cíl.

Když byla filmová webová stránka spuštěna v květnu 2008, doufali jsme, že dokončení filmu je na blízku a jeho vydání bude reálné během jednoho roku. S tímto vědomím jsme tento film prezentovali. Za to se omlouvám. Po několika zkušebních promítání zkušební verze filmu v několika US městech a v Jeruzalému, jsem ve svém srdci došel k přesvědčení, že ten film ještě není dokončen. Tento film byl sice dobrý, ale něco v něm scházelo. Jeho smysl nebyl docela správně naplněn.

Po návratu do Spojených států jsem si vyhledal ještě další vědce, aby tento film posoudili. O tom jsme podali zprávu 7 dubna 2009 a stále jsme ještě věřili, že již nejsme daleko od cíle. To, co jsem si myslel, že bude trvat 90 dní, trvalo téměř dva roky. Avšak výsledkem toho čekání a úsilí bylo, že předcházející pokusy o produkci tohoto filmu vybledly. Během té doby byly do filmu zahrnuty nové zdroje, které přispěli k dalším svědectvím v tomto příběhu a dodaly mu větší náboj.

Chci vám sdělit dobrou zprávu, že jsme právě dokončili poslední úpravy scénáře. Zjistili jsme produkční potřeby pro ten nový materiál a nyní v nadcházejících měsících plánujem uskutečnit tu konečnou sérii pohovorů, vyprávění a konečný střih. Myslím, že shledáte tyto vysledky jako uspokojivé.

V této konečné verzi filmu stále ještě předkládáme námět opozice k Exodusu, ale důraz na spiknutí byl zredukován. To představuje tento film k prozkoumání jedné z největších otázek, kterou se, věřím, člověk může zeptat: „Existuje svědectví, že Bůh bible zasahuje do lidské historie?“

Výsledkem této změny těžiště bude nový název filmu. Bereme v úvahu řadu možností tohoto názvu, ale neučinili jsme konečné rozhodnutí. Nebudeme vás už víc informovat o pokroku filmu, abychom mohli soustředit veškerý čas a energii na jeho dokončení. Když ta doba ale příjde, dáme vám vědět na nové webové stránce. Nelekejte se, když uvidíte, jak části současné webové stránky mizí.

Zůstává jednoduchý fakt, že datum vydání bude oficiálně sděleno. Chápem vaši touhu ten film vidět. Na této touze se sdílíme víc, než vy tušíte. Nadále pokračujeme s plány na vydání tohoto filmu do světa s co největším úsilím a způsobem. Zacházíme s tímto materiálem s velkou ohleduplností, tak jak si zasluhuje.

Váš
Tim Mahoney
Ředitel   Exodus film (pracovní název)

Odkaz orig. http://www.exodusconspiracy.blogspot.com


Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.